Verksamhet:

 

 

Zetterbergs Entreprenad är paraplynamnet för våra två delföretag; Zetterbergs Maskintjänst och Zetterbergs Lantprodukter.

 

Företagen drivs av bröderna Kurt och Uno Zetterbeg med familj. Verksamheten bedrivs på tre olika gårdar, Önsbosäter, Risby samt Österby Lantgård.

 

Verksamheten består av fyra olika delar; växtodling, vall för avsalu, skogsentreprenad samt vedhantering.

 

 

Företagen sysselsätter ca 8 personer på heltid samt viss inhyrd personal under arbetstoppar. Mer information om de olika delarna hittar du under respektive produkt/tjänst.

 

Familjen Zetterberg är även delaktiga i gårdsbutiken Gröna Ärtor med lokaler på gården i Risby samt webförsäljning.

 

 

Läs mer:

 

 

Skoglig verksamhet »

 

Här kan du läsa mer om vår verksamhet i skogen som  slutavverknig, gallring och skogsvård.

 

Vedförsäljning »

 

Här hittar du våra vedpriser samt lite infomration om ved.

 

Hö/hösilage »

 

Här berättar vi om den hö- och hösilageprodution som vi bedriver. Aktuella priser på våra olika produkter finns också här.

 

Växtodling »

Vi bedriver växtodling av bl a vete, maltkorn samt oljeväxter. Här finns åvra halmprodukter listade med priser.

 

 

Våra produkter & tjänster:

 

 

Slutavverkning

 

Gallring

 

Växtodling

 

 

Hösilage

 

Ved

 

Zetterbergsentreprenad.se © 2011 • Privacy Policy • Terms Of Use