Vedproduktion & försäljning:

 

 

Vedproduktion »

 

Vi producerar ved för alla behov. Produktionen sker med hjälp av högkapacitetsmaskiner och med bästa tänkbara råvara från de uppländska skogarna. Produktionen omfattar både blandved samt ren björkved. All vår ved lagras och torkas inomhus för bästa kvalitet.

 

Vedförsäljning »

 

Vi säljer ved i olka längder, sortiment och förpackningar. Se våran prislista för ca priser. Vid större partier lämnar vi fömånliga rabatter. Vi tecknar också avropsavtal för dig med begränsade lagringsmöjlgiheter, du bestämmer själv när du vill ha dina delleveranser. 

 

Transport »

 

Vi kan ombesörja transporter till dig. Fråga efter pris i samband med din vedbeställning. Vi har egen lastbil.

 

Fakta om ved:

 

 

Värmevärdet hos olika trädslag vid fukthalt 20% 

(Källa: SLU):

 

Trädslag

Energiutbyte (kWh/m3f)

Al

2060

Asp

2190

Björk

2820

Ek

3600

Gran

2320

Lönn

3010

Sälg

2500

Tall

2360

 

Olika sätt att mäta, omvandlingstabell

Källa: skogssverige.se

 

MÅTT

m3fub

m3t

m3s

m3fub (fastvolym under bark)

1

1,75

2,64

m3t (travat mått)

0,57

1

1,48

m3s (stjälpt mått)

0,37

0,68

1

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilder:

 

 

 

 

 

 

 

 

Zetterbergsentreprenad.se © 2011 • Privacy Policy • Terms Of Use